ใบสมัครเข้าเรียนเพื่อเตรียมสอบไปทำงานประเทศเกาหลี จัดส่งโดยรัฐของโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี

เรียนที่นี่มั่นใจได้สอนให้จริงไม่ทิ้งนักเรียน
"ดูแลให้จนถึงวันเดินทาง"43103.jpg
free.jpg